Agenda

Nascholingen, lezingen, opleiding

Nascholingen voor acupuncturisten
Wu Xing Masterclass 12 maart, 22 & 23 april

Tijdens deze nascholing leer je de theorie van de Wu Xing en Zang Fu pathologie integreren in jouw acupunctuurpraktijk. Tijdens de acupunctuuropleidingen is de Wu Xing vaak een ondergeschoven kindje. De indruk ontstaat daardoor dat je een specifieke acupunctuurstijl moet beoefenen om me met de Wu Xing te kunnen werken. Je zou het werken volgens de Zang Fu pathologie daarvoor moeten loslaten. Dat is een vergissing. Acupunctuur zonder Wu Xing is net zoiets als acupunctuur zonder Yin Yang. Na deze nascholing begrijp je dat het integreren van de Wu Xing in je acupunctuurpraktijk het werk niet ingewikkelder en complexer maakt, maar eenvoudiger en helderder. Tijdens deze nascholing komen zowel praktijk als theorie aan de orde.

Aan bod komen

  • Filosofie: Holistisch waarnemen en behandelen vanuit de Wu Xing
  • Theorie: Opfrissen Wu Xing theorie, intergratie Zang Fu en Wu Xing
  • Diagnostiek: Observatie, palpatie en polsdiagnostiek
  • Behandeling: Transportpunten, integratie overige acupunctuurpunten, andere behandelmodaliteiten: adem, aandacht, beweging, aanraking
  • Patiënt educatie: Creëren van zelfinzicht en het bevorderen van eigen verantwoordelijkheid van de patiënt voor gezondheid en genezing

Lokatie: Hotel Mitland Utrecht
Je kunt je aanmelden via https://tcma.nl/nascholingen

21 mei 2022: De kracht van onzekerheid

Wanneer je de essentie van onzekerheid begrijpt, helpt dat je bij het verwerven van inzicht en kennis, bij het ontwikkelen van compassie en bij het vinden van vertrouwen. Onzekerheid is geen probleem maar een onveranderlijke eigenschap die in alle aspecten van het bestaan aan de orde is. Tijdens deze interactieve nascholingsdag wordt het verschijnsel onzekerheid van alle kanten belicht en onderzocht. We gaan het hebben over onzekerheid in relatie tot persoonlijke ontwikkeling-, filosofie-, wetenschap- en de praktische acupunctuurbeoefening.

Lokatie: Hotel Mitland Utrecht
Je kunt je aanmelden via https://tcma.nl/nascholingen

13 juni 2022: webinar de Tao van Trauma

Deze webinar wordt georganiseerd door body oriented learning, een nieuwe beweging die gericht is op het vergroten van geïntegreerde kennis over het lichaam, stress & trauma in de hulpverlening/ zorg, organisaties & maatschappij. Onder deze noemer brengen we visies en zienswijzen vanuit verschillende culturen, disciplines en tijdperken bij elkaar.

Tijdens deze webinar leer je hoe het Chinese vijfelementen behulpzaam kan zijn bij het begrijen en behandelen van trauma. Dit holistische model geeft inzicht in de onverbrekelijke eenheid van lichaam en geest. Het helpt je te begrijpen hoe de aard van het trauma, overtuigingen en constitutie samen tot expressie komen in een betekenisvol klachtenbeeld waarin lichamelijke en mentaal-emotionele klachten samen het verhaal vertellen. Inzicht in deze dynamiek stelt de behandelaar in staat nauwer aan te sluiten bij de vaak onbewuste behoefte van de cliënt. Bovendien is het even elegante als eenvoudige vijf elementen model een geweldig hulpmiddel om cliënten inzicht te bieden in de eigen mind-body dynamiek en de regie hierover te hervinden.

Meer info en aanmelden via bodyorientedlearning.com

Najaar 2022 (data volgen) 3 daagse nascholing
‘De acupuncturist als counselor’ i.s.m. Sander van Hesteren

Deze driedaagse nascholing biedt deelnemers de gelegenheid tot een diepgaande herbezinning op hun therapeutische rol als acupuncturist. Belangrijke vragen waar een antwoord op wordt gezocht zijn:

  • Welke rol speelt Qi in de therapeutische relatie?
  • Hoe kunnen we met behulp van het gesprek en aandacht de bewegingen van Qi en de balans van yin en yang beïnvloeden?
  • Hoe kunnen we de regie van de patiënten in het genezingsproces versterken teneinde krachtiger en duurzamer genezing te bereiken?

Om antwoord te vinden op deze vragen worden bruggen geslagen tussen oosters en westers denken, waardoor het persoonlijke begrip van belangrijke concepten zoals bijvoorbeeld Qi, intuïtie en holisme vernieuwd en verdiept worden. Deze filosofische concepten geven richting, inzicht en inspiratie maar de motor achter het leerproces zijn de actieve werkvormen. Deze zorgen voor de ervaringskennis en het persoonlijke inzicht die nodig zijn om onze rol als therapeut daadwerkelijk te verdiepen.

Lokatie: Hotel Mitland Utrecht
Je kunt je aanmelden via https://tcma.nl/nascholingen

Januari 2023

Geplande start opleiding ‘Coaching op basis van de vijf elementen’ i.s.m. Sander van Hesteren

Deze opleiding is ook voor mensen zonder vooropleiding in de Traditionele Chinese geneeskunde

Praktijk

In deze opleiding draait het om het leren voelen, erkennen, benoemen, waarnemen en begrijpen van de dynamiek van de vijf vormen van qi (energie) in jezelf en in de ander. De qi van onze emoties en van de intermenselijke relatie nemen daarin natuurlijk een belangrijke plaats in. In onze benadering gaat het vooral om het erkennen en toestaan van de bewegingen van de qi en niet zozeer om het reguleren en sturen ervan. Om dat proces aan te gaan met je cliënten, is het een voorwaarde dat je het ook met jezelf bent aangegaan. Eigenlijk draait het tijdens de opleiding steeds om de vraag; wat voel jij? Tijdens het jaar maak je een persoonlijk ontwikkelingsproces door. Als je coacht, ben je zelf als het ware de acupunctuurnaald. Dit persoonlijke proces maakt de naald scherper, sterker, zuiverder en flexibeler en je leert de enorme kracht en mogelijkheden ervan kennen.

Theorie

Tijdens deze opleiding zullen allerlei westerse psychologische modellen en gesprekstechnieken aan bod komen , maar deze worden steeds ingepast in het vijf elementen (wu xing) denken. Je kunt daarbij denken aan de theorie U, transactionele analyse, de dramadriehoek, overdracht/tegenoverdracht etc. Door dit alles steeds te begrijpen vanuit het wu xing denken, worden de verbanden tussen al die modellen en theorieën duidelijk en bovendien vervaagt hierdoor die vreemde grens tussen de geestelijke en lichamelijk gezondheidszorg. Je leert dus ook iemand coachen met bijvoorbeeld migraine of een prikkelbare darm syndroom. We denken dat het de wu xing filosofie en het Taoïsme een enorme toegevoegde waarde in de coachinswereld kan hebben. We hopen dat deze opleiding helpt een brug te slaan tussen oosters en westers denken. Naast de oosterse filosofie, komen ook een aantal westerse filosofische stromingen aan de orde die op hun beurt weer een bijdrage kunne leveren aan het begrip van ons zelf en van de Chinese filosofie. Je kunt daarbij denken aan de Socrates en de dialoog, de relatie volgens Martin Buber en het fenomenologisch waarnemen.

Praktisch

We willen met kleine groepen van 8-12 personen werken zodat iedereen de persoonlijke aandacht krijgt die nodig is om het leer- en ontwikkelingsproces optimaal plaats te laten vinden. De groep wordt steeds begeleid door twee docenten. De opleiding die in ieder geval deels in Haarlem gegeven wordt, zal openstaan voor zowel mensen met- en zonder een TCM achtergrond. We zijn op dit moment aan het onderzoeken of we kunnen voldoen aan de voorwaarden voor accreditatie als coachingsopleiding. Dit is vanzelfsprekend wel ons streven. Voorlopig gaat het om een eenjarige basisopleiding, maar mogelijk  worden daar in de toekomst nog een of meerdere vervolgjaren aan toegevoegd. Het is vanzelfsprekend een deeltijdopleiding.

Lokatie en kosten

We zijn de opleiding op dit moment nog aan het vormgeven. We denken aan een combinatie vier weekends in Haarlem en een of twee vierdaagse cursusblokken (midweek) op een andere locatie. De prijs van de opleiding  zal ongeveer €4500,- zijn. Mochten we kiezen voor één vierdaagse, dan zal de prijs wat lager zijn.
Voor meer informatie of aanmelding kun je mailen naar: info@willempinksterboer.com

Reacties zijn gesloten.