Een persoonlijke privacyverklaring

 Over vertrouwen in zorg met de menselijke maat Leestijd: 5 minuten Op 25 mei is de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG) van kracht geworden. Die verplicht mij een verklaring op mijn website te plaatsen waarin ik verantwoording afleg over de manier waarop ik omga met de persoonlijke gegevens die met mij als behandelaar gedeeld worden. Dat roept grote…

Lees meer…